Hakkımızda

İSTANBUL ECZANE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ

ÖRGÜTLENME SÜRECİ

İstanbul Eczacı Kalfaları Derneği’nin ilk kuruluş girişimi 1986 yıllarına dayanır. O zaman içinde bulunulan sıkıyönetim koşulları dernek kurulma çalışmalarına engel olmuştur. Daha sonraki birkaç girişimden ’de sonuç alınamamıştır. 1994 yılının Mart ayında Yener Yenikurtuluş ve Nizam Avcı bölgedeki eczane teknisyenleri Kadıköy’de bir toplantı düzenlediler. Bu toplantıdan kalıcı bir sonuç elde edilemedi. Bir kaç ay sonra Kadıköy grubunun çalışmalarını beklemeksizin Beşiktaş’ta bir açık hava kahvehanesinde ilk adım atıldı. Çalışmalar için Niyazi Genç ve arkadaşlarına yetki verildi. Bu toplantıdan kısa bir süre sonra 1994 yılının Ağustos ayında İstanbul Eczane Teknisyenleri Derneği kuruluş sürecini tamamladı.

Kuruluşuyla birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bu etkinliklerle artık eczane teknisyenlerinin bir derneği olması gerektiği fikrini herkese benimsetmiş oldu. Bu oluşum sadece İstanbul’da değil bütün Anadolu ‘dada benimsendi. Anadolu’da kısa sürede 34 vilayette dernek kurma çalışmalarının tamamlandığı bunun en büyük kanıtıdır. Bu gelişmeler çok kısa bir süre sonra bütün vilayetlerde dernekleşmeyi getireceği açıktır.

Türkiye’de kurulu eczane teknisyenlerinin yaptıkları bölgesel toplantılarda bu derneklerin bir üst birliğini kurma gündemdedir. 26 Mayıs 2002 tarihinde İzmir’de yapılan Türkiye Eczane Teknisyenleri VIII olağan toplantıda federasyonlaşma fikri tartışılıp kabul görmüştür. İstanbul Eczane Teknisyenleri Derneği’nin önemli bir çalışması ‘da çıkarmış olduğu yayın organıdır. Bu dergi Anadolu’nun her tarafına gönderilmektedir. Dernekleşme süreçlerine katkı sağlamaktadır. Oradaki gelişmeler tüm Türkiye’ye duyurulmaktadır.

Bu günkü derneklerin hepsi 12 Eylül 1980 sonrası kurulan derneklerdir. Birde 12 Eylül öncesi irdelenirse birçok kez çeşitli vilayetlerde dernekler kurulduğu görülecektir. Bazıları amaçlarından sapmış olsa da genel olarak takdirle anılması gereken çalışmalar olduğunu düşünüyoruz.

 1977’de İstanbul’da Türkiye Eczane Teknisyenleri Derneği adında bir dernek kurulmuştur. 12 Eylül 1980 sonrasında bu dernekde nasibini alarak kapatılmıştır. 1969’da İstanbul ve Kastamonu’da derneklerin kurulduğu tespit edilmiştir. Hatta 1965’de Ankara’da kurulmuş bir derneğin mesleğin statüsünü elde edebilme çalışmaları yaptığı araştırmalarımız sonunda tespit edilmiştir. Elimizdeki bir belgede 1949’da İstanbul’da yine Türkiye Eczacı Kalfaları adıyla bir derneğin kurulduğunu ve üyelerine sertifika verdiği tespit edilmiştir.

Bu sertifikanın bir örneği elimizde mevcuttur. Bu elimizde bulunan en eski belgedir. Erol Bildik isimli eczane teknisyenine ait elimizde bulunan kimlik kartını daha sonra yayın organımızda sizlere sunacağız. 
Eczane teknisyeni meslektaşlarımın eczane teknisyenliğinin tarihçesine ışık tutacak bu tür belgeleri derneğimize iletmelerini istiyoruz. Her türlü gelişmeler sizlere bu siteden ve dergimizden duyurulacaktır.


Niyazi Genç 
İstanbul Eczane Teknisyenleri Derneği Onursal Başkanı